Powrót do: Aktualności

Dofinansowanie zabytków w Komorowie

Drodzy Sąsiedzi,
Informujemy,iż istnieje możliwość składania wniosków przez mieszkańców gminy w sprawie ubiegania się o udzielanie dotacji na sfinansowanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Michałowice.
 
Data dodania: