Powrót do: Aktualności

Dotacje do kolektorów słonecznych dla gminy Michałowice

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy za aktywny udział w przeprowadzonych 3 spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkania w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie okazały się być bardzo potrzebne zarówno dla Urzędu Gminy, jak również samych mieszkańców.

Bardzo wysokie zainteresowanie projektem ze strony mieszkańców naszej gminy wyrażone w ilości przesłanych do Urzędu podpisanych ankiet (ponad 700) pozwala poważnie myśleć o realizacji tego niezmiernie ważnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Michałowice przedsięwzięcia. Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż biorąc pod uwagę szczególnie silne zaangażowanie mieszkańców w realizację tego projektu, Gmina Michałowice przystępuje do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, co oznacza że będziemy ubiegać się jako gmina o dotację UE w wysokości 85% całości kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych, finansowych i prawnych planowanego projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (wersje do konsultacji do pobrania ze strony Urzędu), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu. Uprzejmie informuję, iż w celu przybliżenia mieszkańcom szczegółowych warunków prawnych i finansowych uczestnictwa w projekcie zorganizowane zostaną 3 zebrania informacyjne:

Terminy zebrań:
15.03 (poniedziałek) godz. 18.00 – sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
17.03 (środa) godz. 18.00 – Zespół Szkół w Michałowicach
19.03 (piątek) godz. 18.00 – sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Komorowie

Serdecznie zapraszam!
mgr inż. Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy o nie przesyłanie podpisanych umów do urzędu, termin składania wypełnionych umów zostanie wyznaczony po zakończeniu konsultacji i ostatecznym zaakceptowaniu ich kształtu.

Termin składania umów wyznaczono na kwiecień b.r., o konkretnych datach zostaniecie Państwo poinformowani na zebraniach informacyjnych.

Część A: Uwarunkowania techniczne realizacji projektu

1. Zainteresowany uczestnictwem w projekcie mieszkaniec Gminy Michałowice musi posiadać własne źródło CWU (ciepłej wody użytkowej) w formie: pojemnościowej termy gazowej bądź elektrycznej, pojemnościowego zasobnika współpracującego z kotłem gazowym, olejowym, węglowym.

2. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała się z kolektora oraz zasobnika ze sterowaniem procesem odzyskania ciepła. Na taki cel potrzebna będzie odpowiednia powierzchnia w budynku – ok. 6 m².

3. Przy doborze instalacji solarnej przyjęto uśrednione parametry tak, aby zapewnić dla mniejszych gospodarstw domowych pokrycie zapotrzebowania ciepła na poziomie 60% rocznie, w większych gospodarstwach na poziomie 40% rocznie.

System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika.

Obecne na rynku kolektory słoneczne posiadają zbliżoną powierzchnię absorbera czyli materiału który z promieni słońca (UV) wytwarza ciepło do produkcji c.w.u.
Wartość ta to około 2m2 na kolektor słoneczny.
Przybliżona technologia oferowanych na rynku kolektorów daje nam możliwość przyjęcia następujących założeń do obliczeń:

2m2 = 1 kolektor słoneczny = w okresie maj - wrzesień od 100 do 150L ciepłej wody użytkowej o temp 45 stopni C na dzień. Temperatura komfortu dla potrzeb CWU to wartość od 38 stopni C.
(do obliczeń wykorzystano dane statystyczne nasłonecznienia Warszawy i okolic)

Gospodarstwo domowe może przeanalizować zużycie wody użytkowej i uwzględnić tą wartość do doboru zestawu lub jak to się robi w projektach budowlanych założyć normy zużycia c.w.u. na liczbę mieszkańców:

(do obliczeń zakłada się zużycie 100L CWU / osobę / dobę).

W związku z czym możemy założyć iż dla gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców:

3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi
4 - 6 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi (ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C )
7 - 9 osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.
Większość oferowanych na rynku rozwiązań zakłada tego typu parametry. Różnice są subtelne i wynikają często z różnic w budowie kolektora, konstrukcji mocującej kolektor do dachu lub indywidualnych uwarunkowań miejsca instalacji – nasłonecznienie.

Producenci zadbali również o kłopot związany z miejscem w kotłowni dla drugiego obok już istniejącego zbiornika c.w.u. Wielu producentów w swojej ofercie ma zbiorniki z dwoma wężownicami, jedna dla kolektorów słonecznych druga dla obecnego źródła ciepła ( piec gazowy, piec olejowy). Są także dostępne zbiorniki które posiadają „gniazdo” na grzałkę elektryczną w tym momencie mamy w zbiorniku na cwu także opcji tradycyjnej termy.

4. Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów:
a) kolektorów
b) zasobnika
c) układu pompowego
d) układu bezpieczeństwa
e) układu hydraulicznego
f) sterowania
g) izolacji
h) stelaży do mocowania kolektorów

5. Po analizie aspektów technicznych i ekonomicznych podjęto wstępną decyzję o zastosowaniu kolektorów płaskich, które są powszechnie stosowane w przypadku wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania CWU.

Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy?

Instalacja kolektorów słonecznych musi mieć określony cel. Jeżeli takim jest wsparcie produkcji c.w.u. to warto tak dobrać wielkość instalacji jak i technologię (płaski czy próżniowy) by zoptymalizować udział zysków z pracy kolektora jednocześnie minimalizując koszt samych urządzeń. Trzymając się tej zasady osiągniemy najkrótszy czas zwrotu z inwestycji.

Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, w zależności od producenta różnice wahają się ale można uśrednić iż jest to około 30% droższe rozwiązanie technologicznie.
Koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżniowych są znacznie wyższe od kolektorów płaskich.
Układ solarny wypełniony jest glikolem, jest to specjalna ciecz która pracuje pomiędzy kolektorami na dachu a zbiornikiem c.w.u. w kotłowni. To on nagrzewając się w kolektorze, oddaje ciepło wodzie w wymienniku c.w.u. Jak wszystko także i ten płyn z czasem wymaga wymiany (raz na 3 – 5 lat).
Zużycie glikolu zależy od tego jak często / długo był poddawany wysokim temperaturom. Tutaj ważny staje się współczynnik stagnacji kolektora, czyli wartość wyrażona w stopniach C jaką może osiągnąć kolektor wystawiony na pełne słońce bez oddawania tej temperatury na zbiornik c.w.u. (przypadek kiedy mamy zagrzany zbiornik c.w.u. pompa solarna nie jest włączona czyli glikol stoi, a Słońce nadal operuje na kolektorze).
Przy kolektorze próżniowym jest to w zależności od producenta od 280 do mocno ponad 300 stopni, dla kolektora płaskiego wartość ta waha się od 120 do 180 stopni. W rzeczywistości w trakcie użytkowania instalacji solarnej jest to bardzo ważne, gdyż tego typu sytuacje zdarzają się często w okresach letnich kiedy np. wyjedziemy na weekend czy wakacje i nie ma zużycia ciepłej wody użytkowej.
Kolektory próżniowe są bardziej podatne na zabrudzenia, nie stanowią tak jak płaskie kolektory konstrukcji jednolitej powierzchni, dzięki czemu różnego rodzaju zanieczyszczenia jak i np. śnieg często na nich zalegają co wymaga dodatkowych prac czyszczących.
Ze względu iż kolektory są w większości przypadków zamontowane na dachu, nie jest to łatwe dla użytkownika.
Warto też zwrócić uwagę na występowanie lub też narażenie na występowanie usterek w kolektorach płaskich i próżniowych. Te drugie są „nowością” na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, oczywiście mają certyfikaty ale nie są tak dopracowane jak kolektory płaskie które zapoczątkowały erę kolektorów słonecznych i nadal są modernizowane.
Można powiedzieć iż niezawodność kolektorów słonecznych jest tak wysoka iż przyjmuje się sprawność układu solarnego w tej technologii na 20 lat bez zauważalnych strat jakości. Wynika to z lat doświadczeń i miliona instalacji na całym Świecie które udowadniają sprawność tej technologii.
Kolektory próżniowe są jak na razie marginalnym produktem na rynku kolektorów słonecznych, jak widać np. na największym w Europie rynku odnawialnych źródeł energii – Niemcy, nie zdobyły one popularności. Być może wynika to jeszcze z awaryjności między innymi rur próżniowych oraz wyżej opisanych problemów z glikolem. Tego typu instalacje są czułe na przegrzewanie co za tym idzie muszą być bardzo dobrze dobrane do potrzeb końcowego użytkownika.

Część B: Uwarunkowania prawne realizacji projektu

W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów, których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu na zasadach w nich określonych. Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy zainteresowanych realizacją projektu o zapoznanie się z projektami umów oraz zgłaszanie ew. sugestii i uwag z nimi związanych na adres:solary@michalowice.pl

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie jednoczesne podpisanie przez właściciela danej nieruchomości 2 umów (umowy użyczenia oraz umowy na dostawę i montaż), które stanowią integralną całość.

W marcu b.r. zostaną zorganizowane 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące umów.

Terminy zebrań:
15.03 (poniedziałek) godz. 18.00 – sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
17.03 (środa) godz. 18.00 – Zespół Szkół w Michałowicach 1
19.03 (piątek) godz. 18.00 – sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Komorowie

Wstępny planowany termin podpisania umów z mieszkańcami – koniec kwietnia b.r.
O ostatecznych terminach i zasadach podpisania umów będzie informować w komunikacie i podczas spotkań informacyjnych.
Uwaga: zgodnie z systemem doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika opisanym w części A przygotowaliśmy dla Państwa trzy wersje umów, odpowiadających deklarowanej liczbie mieszkańców na stałe przebywających w budynku, w którym zainstalowany zostanie zestaw kolektora słonecznego (odpowiednio umowy dla gospodarstw, w których mieszkają na stałe 1-3 osoby, 4-6 osób i 7-9 osób). Umowy te różnią się jedynie wielkością i szacunkową wartością instalacji oraz wartością niezbędnego wkładu własnego ze strony właścicieli.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę proponowanych umów:
1. Umowa użyczenia. Zgodnie z pisemną odpowiedzią Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przesłaną do Urzędu Gminy Michałowice w dniu 28 grudnia 2009 r. gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zawarcia z mieszkańcami (beneficjentami ostatecznymi) umów, które zapewnią jej, jako wnioskodawcy, prawo do władania infrastrukturą (zestawami kolektorów słonecznych) oraz częścią nieruchomości. W związku z tym warunkiem formalnym przystąpienia Gminy do projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o fundusze UE jest zabezpieczenie prawa Gminy do władania częścią nieruchomości prywatnej, niezbędnej do zainstalowania i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych przygotowaliśmy dla Państwa projekt umowy użyczenia, który od momentu jej podpisania oraz w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji, gwarantować będzie Gminie, jako wnioskodawcy i beneficjentowi dofinansowania UE, prawo do władania częścią Państwa nieruchomości zgłoszonej do projektu. Prawo do władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie podpisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Gminy Michałowice – partnerstwo, środowisko, innowacje” obejmującego zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych płaskich w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców gminy.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Konieczność potwierdzenia własności budynków zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia przez Gminę wniosku aplikacyjnego do RPO.
2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umowa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki Gminy Michałowice oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych.
Zgodnie z pisemną odpowiedzią Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przesłaną do Urzędu Gminy w dniu 28 grudnia 2009 r. gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych - przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.

Część C: Uwarunkowania finansowe realizacji projektu

W budżecie projektu przyjęto założenie, że łączny koszt pojedynczej instalacji solarnej wraz z jej instalacją w budynku wynosi orientacyjnie od 14 do 20 tys. zł brutto, w zależności od doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika opisanego w części A. Koszt ten wynika z przeprowadzonej analizy rynku oraz uśrednionych opinii ekspertów dotyczących wyceny proponowanego w projekcie zakresu rzeczowego dla pojedynczej instalacji. Ostateczny koszt instalacji wykonywanej dla mieszkańców w ich budynkach mieszkalnych znany będzie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, po podpisaniu przez Gminę Michałowice umowy o dofinansowanie projektu oraz po dokonaniu przez firmę dostarczającą i montującą zestawy kolektorów indywidualnych projektów i wycen w gospodarstwach domowych. Pragniemy jednocześnie poinformować, iż mieszkańcy zainteresowani realizacją projektu w swoich budynkach mieszkalnych w przypadku podpisania umowy z gminą zostaną zobowiązani jako strona umowy do pokrycia co najmniej 15% wartości całości instalacji kolektora słonecznego. Wartość wkładu własnego na poziomie 15% odpowiada zapisom RPO Województwa Mazowieckiego. Jednakże praktyka naborów wniosków w ramach RPO wskazuje, że poziom wymaganego wkładu własnego może być zwiększony wskutek uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, określono w umowach, że poziom maksymalnego wkładu własnego koniecznego do poniesienia przez mieszkańca wynosi do 25% całkowitej wartości zestawu wraz z montażem, wycenionego na podstawie indywidualnych projektów po wyłonieniu firmy-Wykonawcy w przetargu. W umowie podano jednocześnie maksymalne progi kwot wkładu własnego wymaganego od właścicieli budynków w celu realizacji projektu.
Planowane umowy z mieszkańcami będą wykonalne w części zobowiązań finansowych tylko w przypadku, gdy Gmina Michałowice jako wnioskodawca uzyska dotację UE. W przeciwnym wypadku umowy nie będą zrealizowane. Mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty kwoty odpowiadającej wkładowi własnemu nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu przetargu na zaprojektowanie, dostawę i montaż zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz wykonaniu indywidualnych projektów i wycen w budynkach.

Dokumenty i materiały: http://www.michalowice.pl/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=241

Data dodania: