Powrót do: Aktualności

Gmina Michałowice Mazowiecką Gminą Roku 2010!

III edycja konkursu Mazowiecka Gmina Roku 2010 zakończyła się dla nas wielkim sukcesem. Po raz pierwszy w historii konkursu, Gmina Michałowice została najlepszą gminą, otrzymując tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2010 (kategoria gminy wiejskie) oraz złotą statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu.

Konkurs został zorganizowany po raz trzeci przez firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Konkursowi patronowali także Ministerstwo Infrastruktury , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2010 przedstawia naszą gminę, jako tą, która stwarza najdogodniejsze warunki inwestorom, priorytetowo traktuje ochronę środowiska, dba o sprawność służby zdrowia oraz o najlepszą jakość edukacji oraz umiejętnie wykorzystuje środki z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury, a tym samym dba o wzrost jakości życia mieszkańców.

Samorządy oceniane były poprzez pryzmat wyników ekonomicznych, jakości zarządzania oraz wywiązywania się ze swoich zadań obligatoryjnych.

Statuetkę i dyplom dla gminy Michałowice odebrał wójt gminy, Krzysztof Grabka, podczas Wielkiej Gali Mazowsza "Samorząd i Przedsiębiorczość".

Katarzyna Stygińska
www.michalowice.pl

 

Data dodania: