Powrót do: Aktualności

KOMUNIKAT: Inwentaryzacja AZBESTU w dniach 24.08.-30.09.2010

Urząd Gminy Michałowice informuje iż w dniach 24.08 – 30.09.2010 na terenie gminy Michałowice firma WGS84 Polska Sp. z o. o. na zlecenie gminy będzie wykonywała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym pracownicy firmy z upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy będą mieli prawo do:
- wstępu na teren posesji, której dotyczy umowa;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
- sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 723-81-78 wew. 6 lub 758-06-03 lub 723-93-32 wew. 6 lub 723-93-35 wew. 6

Data dodania: