Powrót do: Aktualności

Konkurs na Centrum Incjatyw Kulturalnych rozstrzygnięty!!!

Konkurs na CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH został rozstrzygnięty!!!

W konkursie złożono 52 prace. Sąd oceniał prace konkursowe w dniach 09, 10, 11 marca, oraz (po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego), w formie videokonferencji 17 i 18 marca.

Po wnikliwej, kilkudniowej ocenie, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I, II i III Nagrody oraz jednego Wyróżnienia Honorowego.

Oto zwycięzcy:

 

I  NAGRODA

Nagroda pieniężna oraz Nagroda w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymuje:

1. Joanna Gajda, Kopenhaga, Dania

2. Casper Dam, Kopenhaga, Dania

3. Patrycja Kinga Wójcik, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Joanna Gajda, Casper Dam, Patrycja Kinga Wójcik

 

II NAGRODA

Nagroda pieniężna oraz Nagroda w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymuje:

 

1. Natalia Wilczak, Warszawa

2. Małgorzata Wiśniewska, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Marek Kuciński, Natalia Wilczak, Małgorzata Wiśniewska

 

III NAGRODA

Nagrodę pieniężną otrzymuje Praca konkursowa, której Autorem jest:

Piotr Kłoskowski

 

Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego otrzymuje:

M.O.C. Architekci sp z o.o. sp.k. w składzie autorskim:

Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Joanna Wieczorek

 

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY! Dziękujemy wszystkim Architektom, którzy zgłosili prace do konkursu za zainteresowanie tematem i twórczy wysiłek.

 

Dyskusję publiczną, ze względu na okoliczności Urząd Gminy zorganizuje w formie transmisji online. Z możliwością zadawania pytań on-line. Przewidywany termin to najbliższy poniedziałek, 23. Marca, godz. 17:00

Data dodania: