Powrót do: Aktualności

Ławeczka Marii Dąbrowskiej odsłonięta

Komorów 11.VI.1957

[...] Czuję się tu szczęśliwa, po prostu, dlatego, że jestem sama, czego w tej chwili najbardziej potrzebuję. Myślę, że zamieszkam tu na stałe i do Warszawy będę tylko bardzo rzadko dojeżdżać. Może w ten sposób odzyskam jeszcze siebie samą, mój własny styl życia, dom, który będę sama prowadziła. Zajmowanie się domem to była zawsze połowa szczęścia dla mnie. Zdaje się, że będę dozgonnie wdzięczna Annie za decyzję kupienia tego domu. 
Maria Dąbrowska „Dzienniki 1951-1957"

9 października 2010 roku - w 45 lat po śmierci, w 121 rocznicę urodzin - wielka polska pisarka została uhonorowana pomnikiem - ławeczką wykonaną przez tarnowską artystkę Ewę Fleszar. Ławeczka z postacią Marii Dąbrowskiej oraz siedzącym u jej stóp psem Dylem znalazła się w szczególnym dla mieszkańców Komorowa, jak również dla samej pisarki miejscu. Po blisko dwóch latach starań pomnik stanął przy wejściu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

Biblioteka znajduje się w dawnym domu Marii Dąbrowskiej, który pisarka w testamencie przekazała mieszkańcom właśnie w tym celu. Maria Dąbrowska żyła w tym domu, pisała tu, malowała. Obecnie Biblioteka jest jednym z miejsc na kulturalnej mapie przede wszystkim Komorowa, ale również całej Gminy Michałowice oraz Powiatu pruszkowskiego. Przez wszystkie lata istnienia w domu Marii Dąbrowskiej biblioteka stała się małym ośrodkiem kultury, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę, przeczytać prasę lecz także skorzystać z nowoczesnych technologii - od komputerów z dostępem do internetu, do nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego. W bibliotece odbywają się również spotkania z autorami, odczyty, małe spektakle teatralne oraz koncerty. Mamy nadzieję, że tak ławeczka jak i sama Maria Dąbrowska zachęci do częstszych wizyt nie tylko obok, ale również wewnątrz biblioteki.

Uroczystość zorganizowana została przez Komitet Organizacyjny realizacji Ławeczki Marii Dąbrowskiej; Gminę Michałowice; Zarząd Osiedla Komorów, Granica oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Ten wyjątkowy dzień został uświetniony przez zaproszonych gości: bratanka Marii Dąbrowskiej pana Jerzego Szumskiego z Rodziną; panią Jadwigę Lawrence. Przybyłych przedstawicieli Gminy Michałowice - pana Wójta, Radnych, Sołtysów, przedstawicieli oświaty i jednostek gminnych. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza: pan Janusz Odrowąż-Pieniążek - były oraz pan Jarosław Klejnocki obecny dyrektor muzeum; pani Wiesława Kordaczuk (z-ca kierownika w dziale rękopisów w muzeum).

Przybyli również przedstawiciele sąsiednich bibliotek, przedstawiciele IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej (szkoły, do której uczęszczała Maria Dąbrowska). Wsród gości znaleźli się również przedstawiciele komorowskich stowarzyszeń; sponsorzy, a wśród nich główny sponsor pan Krzysztof Pruszyński - właściciel firmy Blachy Pruszyński. Swoją obecnością ucieszyli nas również pani dr hab. Ewa Głębicka autorka książki „Ich Noce i dni - korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich"; pani Wanda Starska-Żakowska (red. Dzienników Marii Dąbrowskiej); pani prof dr. hab Grażyna Borkowska (historyk literatury, autorka książki „Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski").

Przybyli również mieszkańcy oraz sympatycy idei postawienia pomnika, bez których udziału i wsparcia uroczystość nie miałaby miejsca.

Dziękujemy za przybycie wszystkim, którzy przybyli, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Przybyłych gości przywitała p. Wanda Kłosińska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz p. Krzysztof Grabka - wójt Gminy Michałowice.
Uroczystość poprowadził znany aktor i dziennikarz Wojciech Asiński.

Pomnik został odsłonięty przez p. Wandę Kłosińską, p. Jerzego Szumskiego - bratanka Marii Dąbrowskiej oraz p. Krzysztofa Grabkę.

W części artystycznej fragmenty dzienników Marii Dąbrowskiej odczytane zostały przez panią Maję Komorowską - wyznaczały one rytm koncertu, muzyczny sens utworów granych na harfie przez panią Małgorzatę Komorowską wyrastał z treści pamiętników i stanowił wraz z nimi całość. Pani Maja Komorowska wspaniale przedstawiła charakter wypowiedzi Marii Dąbrowskiej - czasem jak to określiła aktorka - ostrych i zdecydowanych. Niektóre fragmenty Dzienników zostały opatrzone komentarzem Mai Komorowskiej.

Wspaniałym uzupełnieniem uroczystości był występ dzieci klas 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Moniki Piotrowskiej-Gocal przygotowane zostały fragmenty utworów Marii Dąbrowskiej. Jako pierwsza fragment opowiadania "Pies" odczytała Katarzyna Zawistowska z klasy Vb. Następnie przez Urszulę Rongiers z kl. VIb przedstawione zostały - fragmenty „Dzienników". Na koniec płomienną wypowiedź Marcina Kozery z opowiadania pod tym samym tytułem odczytał Michał Gurak z klasy VIc.

Bratanek Marii Dąbrowskiej - p. Jerzy Szumski przywiózł ze sobą wspaniały prezent dla Biblioteki, a co za tym idzie i jej czytelników - ofiarował XIII tomowe Dzienniki pisarki, bez poprawek redakcyjnych, które w nakładzie 300 egzemplarzy wydało wydawnictwo PWN.

Serdecznie dziękujemy.

Szczegóły i więcej zdjęć: www.biblioteka-komorow.pl

  

Data dodania: