Powrót do: Aktualności

OŚWIADCZENIE Kandydata na Wójta p. K.Grabki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,

w związku z pojawieniem się informacji o debacie kandydatów na wójta Gminy Michałowice oświadczam, że:

1. Pan Sławomir Walendowski ani jego komitet wyborczy nie uzgodnił ze mną terminów, godzin, miejsc ani zasad prowadzenia debaty;
2. Samodzielnie narzucił osoby prowadzące spotkania, co według ogólnie przyjętych zasad demokracji nie ma nic wspólnego z uczciwą dyskusją.
3. Brak podpisu pod ogłoszeniami o debacie, zamieszczanymi na tablicach informacyjnych uważam za próbę manipulacji.

Dlatego pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że moja nieobecność 30 listopada 2010r. w szkole w Michałowicach i 1 grudnia 2010r. w szkole w Komorowie nie była wyrazem lekceważenia wyborców, a wynikała jedynie z wcześniej podjętych zobowiązań.
Większość z Państwa aktywnie uczestnicząc w życiu gminy wie, że nigdy nie unikałem spotkań z mieszkaniami, zarówno miłych - bardziej uroczystych - jak również zwykłych, codziennych, nierzadko bardzo trudnych. Każde spotkanie z Wami jest dla minie bardzo cenne, dostarcza niezbędnej wiedzy o problemach i ważnych dla nas wszystkich sprawach.
Wierzę, że efekty mojej pracy na rzecz Gminy Michałowice przekonają Państwa bardziej niż kilka wyborczych sloganów wypowiedzianych w ostatniej chwili przez mojego kontrkandydata.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w najnowszej ulotce wyborczej
Pan Sławomir Walendowski podaje niepełne dane oraz manipuluje faktami. Otrzymanie przez Gminę Michałowice tytułów:
• najlepszej gminy na Mazowszu za rok 2010,
• VIII miejsca w kraju (ranking „Sukces Mijającej Kadencji 2006-2010” czasopisma samorządowego Wspólnota);
jest niewątpliwym sukcesem nas wszystkich. Drwienie z tych wyróżnień oraz wskazywanie dalekich miejsc w niemiarodajnych rankingach dotyczących głównie przedsiębiorców jest zwykłą niegodziwością.
Podawanie do wiadomości publicznej wybiórczych i nierzetelnych informacji powoduje powstawanie negatywnego wizerunku Gminy Michałowice. Tym bardziej zdumiewa i oburza fakt, iż robi to wieloletni Radny i Przewodniczący Rady Gminy minionej kadencji, który zgodnie z ustawą wchodzi w skład władzy ustawodawczej, a więc decydował o sprawach gminy.

Z poważaniem.
kandydat na wójta Gminy Michałowice

Data dodania: