Powrót do: Aktualności

Płaćmy podatek dochodowy w miejscu zamieszkania

Jeżeli nie jesteście Państwo na stałe zameldowani na terenie gminy Michałowice, ale tak naprawdę w niej mieszkacie, prosimy o złożenie swojego PIT-u za 2009 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 tj. zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania, a nie z miejscem zameldowania. Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie jesteście Państwo w zgodzie z przepisami prawa - art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), a jednocześnie w ten sposób część Państwa podatku zasili budżet gminy Michałowice, w której faktycznie Państwo mieszkacie i od której oczekujecie poprawy warunków życia. Największe dochody w budżecie stanowią właśnie dochody od osób fizycznych.

Większe wpływy będą umożliwiały przeznaczanie większych kwot na poprawę warunków w gminie Michałowice, a więc w tej, w której Państwo i Państwa najbliżsi na co dzień żyją.
Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy złożyć (wysłać pocztą) w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, deklarację aktualizacyjną NIP – 3, w której to deklaracji można podać adres zameldowania i różny od niego adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Michałowice.
Druk zgłoszenia aktualizującego NIP-3 jest dostępny w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub każdym innym, w Urzędzie Gminy Michałowice oraz można go pobrać ze storn internetowych –www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2006/nip_3.pdf

Data dodania: