Powrót do: Aktualności

Poczta w Komorowie

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w dn. 16-tym marca br. członkowie Komisji jednogłośnie uchwalili stanowisko, zobowiązujące wójta do podjęcia rozmów z Pocztą Polską przed upływem terminu przetargu tj. 30-tym marca. Radni zwrócili się do wójta, aby przed spotkaniem z przedstawicielami Poczty Polskiej ustalił, czy są inne cele, poza świadczeniem usług pocztowych, na jakie Skarb Państwa przekazał Poczcie Polskiej działkę w Komorowie. Należy ustalić, czy istnieją formalne przeszkody do odwołania przetargu.

Radni wyrazili przekonanie, że w Komorowie niezbędna jest placówka pocztowa, większa niż działająca obecnie, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców nie tylko Komorowa i Granicy, ale także okolicznych miejscowości, którzy z tej placówki korzystają obecnie. Jedną z ewentualnych możliwości jest przystąpienie gminy Michałowice do wspólnego przedsięwzięcia z Pocztą Polską, którym byłoby wybudowanie urzędu pocztowego,
Radni oczekują od wójta, że tak poprowadzi negocjacje z dyrekcją Poczty Polskiej, aby działka w Komorowie, na której stoi budynek starej poczty nie została sprzedana, tylko mogła służyć w przyszłości do wybudowania na niej budynku użyteczności publicznej.

Ewa Borzymowska
Radna Gminy Michałowice, Osiedle Komorów

Data dodania: