Powrót do: Aktualności

Spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu zieleni Alei Jana Pawła II - 23.07.2020 r.

Szanowni Sąsiedzi,

Zapraszamy Państwa na spotkanie 23 lipca 2020 roku o 17 00 w stołówce naszej szkoły na temat zagospodarowania terenu zieleni Alei Jana Pawła II w Komorowie (pas zieleni pomiędzy ulicą Nadarzyńską a Spacerową).

Spotkanie odbędzie się przy udziale projektantów z zespołu p. dr Jakuba Heciaka, którym Gmina powierzyła przygotowanie koncepcji spójnego zagospodarowania Alei Jana Pawła II. W czasie spotkania 23 lipca architekci przedstawią 2 propozycje ujednolicenia i zagospodarowania tej lubianej przez mieszkańców Komorowa alei spacerowej, a przede wszystkim miejsca, w którym Państwo mieszkają. Obie propozycje koncepcyjne ujednolicają dojazdy do nieruchomości, a także wzbogacają zieleń bez zmiany charakteru alei. W dalszym ciągu jest to miejsce zielone i naturalne, a sam projekt dąży do odtworzenia reprezentacyjnego charakteru tego miejsca. Przypominamy, że pracownia dr J. Heciaka wygrała konkurs na przebudowę Al. Marii Dąbrowskiej, w tym projekt zieleni, a obecnie kończy projekt tej przebudowy dla starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Liczymy na Państwa udziału w spotkaniu. Jednocześnie informujemy, iż termin, przypadający w okresie wakacyjnym, jest podyktowany zapisami w umowie, które uległy przesunięciom z uwagi na sytuację związaną z COVID – 19. Mimo wszystko mamy nadzieję, że będą Państwo mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Projekt zostanie również umieszczony na stronie urzędu gminy i uwagi będzie można zgłaszać do niego także pisemnie.Projekt,który zostanie zaprezentowany 23 lipca jest projektem koncepcyjnym. Przed przystąpieniem do prac, a nawet przed zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na ewentualną realizację tego zamierzenia, projektant jest zobowiązany do przygotowania projektów szczegółowych, wykonawczych.

Data dodania: