Powrót do: Aktualności

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

19 października, w szkole w Komorowie, odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla Komorów (Komorów, Granica). W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. Podczas zebrania został uchwalony projekt budżet osiedla na rok 2011.

„W naszej gminie Rada przychyliła się do mojej sugestii, aby został przydzielony sołectwom i zarządowi fundusz sołecki” – powiedział Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podczas zebrania z mieszkańcami. Fundusze, jakie otrzymują sołectwa i osiedla to dyspozycji, nie są pieniędzmi obligatoryjnymi. W Polsce wiele gmin nie przekazuje tych pieniędzy. W wypadku jednak Osiedla Komorów został przydzielony do dyspozycji fundusz w wysokości 45 252,40. Wójt jak i radni wyszli z założenia, że będzie najlepiej, jeśli to mieszkańcy zdecydują, na jaki cel pieniądze te zostaną przeznaczone.
Spotkanie prowadził Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu, radni i mieszkańcy Komorowa i Granicy. W głosowaniu uczestniczyły 44 osoby.

Michał Jeżewski, najpierw w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2010, a następnie, już jedynie we własnym imieniu, zachęcał zebranych, aby budynek po starej poczcie, został przekazany na rzecz komorowskiej drużyny ZHR. Decyzję argumentował tym, że drużyna istnieje 13 lat i nigdy nie miała swojej siedziby. Dodał, że za kwotę około 50 tysięcy budynek ten będzie można należycie odnowić, aby harcerze i zuchy, (których w Komorowie jest około 90) mieli harcówkę i mogli się tam spotykać. Postawił wniosek, aby przegłosować ten pomysł. I tak 35 głosami za, na zebraniu z mieszkańcami, została podjęta uchwała o wydzierżawieniu harcerzom, do czasu docelowego zagospodarowania budynku, obiektu po starej poczcie.
Podczas zebrania została również podjęta uchwała w spawie utworzenia nowego przejścia dla pieszych przy ulicy Berylowej.

Natomiast realizacja budżetu na rok 2010 wygląda następująco: pieniądze, które zostały przeznaczone na postawienie nowych tablic informacyjnych zostały wykorzystane. Od wczoraj takie tablice już stoją. Jest ich 7 i znajdują się między innymi przy Starej Cukierni, poczcie, w okolicy przedszkola przy ulicy Prusa, przy przychodni na Berylowej. W budżecie były również przeznaczone pieniądze na organizację Święta Mieszkańców (w tym roku nie było imprezy), pieniądze zostały przesunięte i częściowo pokryły koszt zorganizowania uroczystości odsłonięcia „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” przy komorowskiej bibliotece. W ubiegłorocznym budżecie została również zarezerwowana kwota na druk publikacji o Komorowie. Przewodniczący obiecał, że jeszcze w tym roku zostanie wydrukowany kalendarz (500 szt.) ze zdjęciami Komorowa. Również Hanna Dąbrowska przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności (dokarmianie bezdomnych zwierząt).

W drugiej części spotkania, przyszedł czas na utworzenie i przegłosowanie budżetu na rok 2011. I tak, z funduszu osiedla, który na rok 2011 wynosi 45 252,40 trzy tysiące zostaną przekazane na opiekę i dokarmianie bezdomnych zwierząt, dwa tysiące otrzymają komorowscy emeryci, siedem tysięcy zostanie przeznaczone na publikację o Komorowie, 1800 zł będzie kosztowało administrowanie strony Zarządu, 500 zł pochłoną materiały biurowe dla Zarządu i dwa tysięcy przeznaczono na plakaty, które Zarząd drukuje przed spotkaniami z mieszkańcami. Pozostałą kwotę w wysokości około 28 tysięcy przyznano na remont budynku „starej poczty”, w którym prawdopodobnie znajdą swą siedzibę komorowscy harcerze. Budżet został przegłosowany przez mieszkańców uczestniczących w zebraniu.

Podczas zebrania padało również wiele głosów, aby te pieniądze przeznaczyć na inny cel. Jak choćby zwiększenie bezpieczeństwa drogowego przy szkole i ulicy Kotońskiego, zamontowanie w tej okolicy dodatkowego oświetlenia, czy wybudowanie dodatkowego oświetlenia przy głównych ulicach Komorowa czy wreszcie utworzenia miejsc, gdzie będzie działał monitoring. Te pomysły jednak nie znalazły poparcia większości mieszkańców.

Data dodania: