Aktualności

Poczta w Komorowie

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w dn. 16-tym marca br. członkowie Komisji jednogłośnie uchwalili stanowisko, zobowiązujące wójta do podjęcia rozmów z Pocztą Polską przed upływem terminu przetargu tj. 30-tym marca. Radni zwrócili się do wójta, aby przed spotkaniem z przedstawicielami Poczty Polskiej ustalił, czy są inne cele, poza świadczeniem usług pocztowych, na jakie Skarb Państwa przekazał Poczcie Polskiej działkę w Komorowie. Należy ustalić, czy istnieją formalne przeszkody do odwołania przetargu.

Data dodania:

Dotacje do kolektorów słonecznych dla gminy Michałowice

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy za aktywny udział w przeprowadzonych 3 spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkania w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie okazały się być bardzo potrzebne zarówno dla Urzędu Gminy, jak również samych mieszkańców.

 

Data dodania:

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Michałowice na rok szkolny 2010/2011

Szanowni Państwo.

Obowiązkowa nauka w szkole dla dzieci sześcioletnich (od września 2012 roku) to najważniejsza zmiana w oświacie, wprowadzona przez Sejm w 2009 roku. Obniżenie wieku rozpoczynania nauki stwarza szanse lepszego rozwoju dzieciom, które coraz szybciej i łatwiej poznają świat dzięki Internetowi i telewizji.

Data dodania:

Otwarte strefy rekreacji

Część inwestycyjna projektu obejmuje budowę czterech otwartych stref rekreacji: w Michałowicach, Regułach, Komorowie i Komorowie Wsi. Będą to idealne tereny na bezpieczne spacery, ale przede wszystkim miejsca czynnego wypoczynku wyposażone w nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjne i skateparki. Inwestycja skierowana jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy, a jej celem jest: aktywizacja ruchowa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń poprzez działania ułatwiające dostęp do infrastruktury sportowej.

Data dodania:

Płaćmy podatek dochodowy w miejscu zamieszkania

Jeżeli nie jesteście Państwo na stałe zameldowani na terenie gminy Michałowice, ale tak naprawdę w niej mieszkacie, prosimy o złożenie swojego PIT-u za 2009 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 tj. zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania, a nie z miejscem zameldowania. Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie jesteście Państwo w zgodzie z przepisami prawa - art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.

Data dodania:

KONCERT OSTATNIE RYTMY KARNAWAŁU I AUKCJA NA RZECZ REALIZACJI ŁAWECZKI MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

13 lutego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, odbył się koncert zespołu Mix Music Band. Odbyła się również aukcja na rzecz realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej". Udało się zebrać prawie 9 tysięcy złotych. W koncercie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt Gminy Michałowice.

Data dodania:

KONCERT I AUKCJA NA RZECZ ŁAWECZKI MARII DĄBROWSKIEJ

Zarząd Osiedla Komorów, Granica informuje, że 13 lutego 2010 o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie odbędzie się koncert połączony z aukcją na rzecz realizacji "Ławeczki Marii Dąbrowskiej". Koncert pt. "Ostatnie rytmy karnawału" rozpocznie się 13 lutego 2010 (sobota) o godz. 17:00 - wstęp wolny.

Jako gwiazda wieczoru wystąpi: Mix Music Band
Koncert poprowadzi - Wojciech Asiński
Program:
17:00 otwarcie

Data dodania:

WIECZÓR MŁODYCH TALENTÓW

W piątek, 15 stycznia, odbył się już po raz trzeci w komorowskim liceum Wieczór Młodych Talentów. Były tańce, recytacje, występy wokalne, a także konkurs plastyczny i fotograficzny. Imprezę zorganizował Samorząd Szkolny. Zofia Idzikiewicz, Sekretarz Gminy, reprezentowała gminę Michałowice.

Data dodania:

Strony