Dofinansowanie zabytków w Komorowie

Drodzy Sąsiedzi,
Informujemy,iż istnieje możliwość składania wniosków przez mieszkańców gminy w sprawie ubiegania się o udzielanie dotacji na sfinansowanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Michałowice.
Data dodania:

PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO POSESJI POŁOŻONYCH W KOMOROWIE

Urząd Gminy informuje, że w dniu 24.11.2020 r. (wtorek) i w dniu 25.11.2020 r. (środa) od godz. 09:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji położonych w Komorowie przy następujących ulicach:
 
Wtorek 24.11.2020 r:
• al. Marii Dąbrowskiej, od ronda do ul. Podhalańskiej
• ul. Sieradzka
• ul. Podlaska
• ul. Lubuska
• ul. Kaszubska
Data dodania:

Zajęcia dla mieszkańców-aktualizacja 27.10.2020r.

Zajęcia dla Mieszkańców:

Aktualizacja 27.10.2020 r.:

W świetle nowych obostrzeń związanych z Covid-19 organizujemy tylko seanse filmowe dla dorosłych (piątki) i dzieci(soboty).

Pozostałe aktywności zostają odwołane.

Na seansach filmowych obowiązują zasady DDM (dystans,dezynfekcja,maseczka)

 

Data dodania:

Strony