Ogólne Zebranie Mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
 serdecznie zaprasza na
 OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

29 listopada 2011r. (wtorek), godz. 18.30* Szkoła Podstawowa w Komorowie

1. Modernizacja Placu Paderewskiego - Prezentacja wizualizacji opartej na wnioskach wypracowanych przez zespół konsultacyjny
 2. Wolne wnioski

Przewodnicząca Zarządu
 Agnieszka Kaczorowska-Budek

* drugi termin 18.45

Data dodania:

Zarząd pisze do Wójta

Szanowny Panie Wójcie,
 w imieniu mieszkańców i Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz w ślad za pismem, które wpłynęło do Urzędu, również i tą drogą zwracam się do Pana o pilną naprawę (uzupełnienie, wyrównanie itp.) chodnika w centrum Komorowa, od stacji WKD do budynku ze sklepem Żabka (strona przy tzw. starej poczcie). Naprawa tego chodnika jest szczególnie pilna w związku z nadchodzącą zimą i możliwymi ślizgawicami.

W uzupełnieniu powyższego wniosku zwracam się jednocześnie o:

Data dodania:

Posiedzenie Komisji w dniu 29 sierpnia 2011

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Brzeska- Kalczuk Hanna przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji, które się odbyło w dniu 29.08.2011r. o godz. 16.00
 Projekt porządku posiedzenia Komisji:
 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
 1) Dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Data dodania:

Ogólne Zebranie Mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów, Granica serdecznie zaprasza na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

15 września 2011r. (czwartek), godz. 18.00*
 Szkoła Podstawowa w Komorowie

1. Relacja z prac Zarządu
 2. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet Zarządu Osiedla Komorów, Granica na 2012 rok
 3. Wolne wnioski

Przewodnicząca Zarządu
 Agnieszka Kaczorowska-Budek
 *Drugi termin 18.30

Data dodania:

Informacja Zarządu Osiedla

Drodzy Mieszkańcy,

Zarząd Osiedla Komorów, Granica reprezentuje mieszkańców przed władzami gminy i powiatu, współpracuje z radnymi - jednym słowem służy pomocą mieszkańcom Komorowa i Granicy.

Sześcioro członków Zarządu z Granicy i czworo z Komorowa spotyka się regularnie, jest w stałym kontakcie i na bieżąco relacjonuje postęp wcześniej wytyczonych działań.

Na rezultaty naszych zabiegów musimy niekiedy poczekać, bo wiele spraw, którymi się zajmujemy jest złożonych i wymaga decyzji i działań niezależnych od Zarządu.

Data dodania:

Budka warzywna, sprzedaż na parkingu w centrum Komorowa i inne nasze sprawy

Informacja Przewodniczącej Zarządu Osiedla Komorów, Granica

 Agnieszki Kaczorowskiej-Budek

Drodzy Państwo,

Mija 10 tygodni pracy Zarządu Osiedla nowej kadencji. W tym czasie dokonaliśmy przeglądu spraw, którymi chcielibyśmy się zajmować. Są to kontynuacje zagadnień, nad którymi pracowały poprzednie Zarządy oraz sprawy nowe. Podzieliliśmy się problematyką i pierwszymi zadaniami, zgodnie z kwalifikacjami i zainteresowaniami.

Data dodania:

Strony