Ogólne zebranie mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów Granica

serdecznie zaprasza na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

19 października 2010 (wtorek), godz.18.00 *
Szkoła Podstawowa w Komorowie

1.Sprawozdanie z prac Zarządu od września 2009 roku
2.Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet Zarządu Osiedla Komorów Granica na 2011 rok.
3.Wolne wnioski

Przewodniczący Zarządu
Michał Jeżewski

*Drugi termin 18.30

Data dodania:

KOMUNIKAT: Inwentaryzacja AZBESTU w dniach 24.08.-30.09.2010

Urząd Gminy Michałowice informuje iż w dniach 24.08 – 30.09.2010 na terenie gminy Michałowice firma WGS84 Polska Sp. z o. o. na zlecenie gminy będzie wykonywała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym pracownicy firmy z upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy będą mieli prawo do:
- wstępu na teren posesji, której dotyczy umowa;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

Data dodania:

Drzewa umierają stojąc w Komorowie

Autor: tekst i zdjęcia Zbigniew Kowalewicz – członek Zarządu Osiedla Komorów Granica

Przed dwoma laty ś.p. Wójt Gminy Michałowice Pan Roman Lawrence zlecił specjalistycznej firmie konserwację drzew - starych lip w zabytkowej aleji M.Dąbrowskiej w Komorowie. Natychmiast znalazło się grono najmądrzejszych specjalistów dendrologów i pod wodzą naszej aktywnej radnej p.Aurelii Zalewskiej orzekło, że prace są prowadzone bardzo źle a wręcz sprawa jest kryminalna i złożono doniesienie do Policji oraz zażądano przerwania prac.

Data dodania:

Kaliszowy Gaik

28.08.2010 r., godz. 11.00, Komorów Wieś, ul. Turystyczna

Data dodania:

Komunikat: Prośba o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania

W związku z utrzymującymi się od kilku dni wysokimi temperaturami, gmina Michałowice zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody, dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej (ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogródków).

Inspektor ds. sanitarnych
Urszula Zimnicka-Luty

Data dodania:

Kondolencje

Zarząd Osiedla Komorów Granica składa wyrazy współczucia Koledze Krzysztofowi Czarnockiemu z powodu śmierci żony Zofii.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele w Komorowie dnia 7 lipca 2010 o godz. 10.00.

Data dodania:

Dni Gminy Michałowice

Zaproszenie

Dni Gminy Michałowice

19.06.2010 r., godz. 14.00
Plac obok szkoły w Michałowicach

Data dodania:

Strony