APEL DO MIESZKAŃCÓW - prosimy o odśnieżanie chodników przyległych do nieruchomości

Zgodnie z §3 pkt 9 i 10 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Michałowice przypominamy o konieczności odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów.

Prosimy więc mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy posesjach. Ich drożność zapewni pieszym łatwiejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.

Data dodania:

Sukces mijającej kadencji - VIII miejsce w kraju

Nieuchronnie zbliża się koniec kadencji władz samorządowych. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” sporządziło podsumowanie, ogłaszając wyniki rankingu SUKCES MIJAJĄCEJ KADENCJI 2006-2010.

Gmina Michałowice znalazła się w ścisłej czołówce, zajmując VIII miejsce wśród gmin wiejskich z całego kraju.
Wyróżnienie dla naszej gminy zostało przyznane wójtowi Krzysztofowi Grabce.

Data dodania:

Ławeczka Marii Dąbrowskiej odsłonięta

Komorów 11.VI.1957

[...] Czuję się tu szczęśliwa, po prostu, dlatego, że jestem sama, czego w tej chwili najbardziej potrzebuję. Myślę, że zamieszkam tu na stałe i do Warszawy będę tylko bardzo rzadko dojeżdżać. Może w ten sposób odzyskam jeszcze siebie samą, mój własny styl życia, dom, który będę sama prowadziła. Zajmowanie się domem to była zawsze połowa szczęścia dla mnie. Zdaje się, że będę dozgonnie wdzięczna Annie za decyzję kupienia tego domu. 
Maria Dąbrowska „Dzienniki 1951-1957"

Data dodania:

Ogólne zebranie mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów Granica

serdecznie zaprasza na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

19 października 2010 (wtorek), godz.18.00 *
Szkoła Podstawowa w Komorowie

1.Sprawozdanie z prac Zarządu od września 2009 roku
2.Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet Zarządu Osiedla Komorów Granica na 2011 rok.
3.Wolne wnioski

Przewodniczący Zarządu
Michał Jeżewski

*Drugi termin 18.30

Data dodania:

KOMUNIKAT: Inwentaryzacja AZBESTU w dniach 24.08.-30.09.2010

Urząd Gminy Michałowice informuje iż w dniach 24.08 – 30.09.2010 na terenie gminy Michałowice firma WGS84 Polska Sp. z o. o. na zlecenie gminy będzie wykonywała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym pracownicy firmy z upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy będą mieli prawo do:
- wstępu na teren posesji, której dotyczy umowa;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

Data dodania:

Strony