Ławeczka Marii Dąbrowskiej odsłonięta

Komorów 11.VI.1957

[...] Czuję się tu szczęśliwa, po prostu, dlatego, że jestem sama, czego w tej chwili najbardziej potrzebuję. Myślę, że zamieszkam tu na stałe i do Warszawy będę tylko bardzo rzadko dojeżdżać. Może w ten sposób odzyskam jeszcze siebie samą, mój własny styl życia, dom, który będę sama prowadziła. Zajmowanie się domem to była zawsze połowa szczęścia dla mnie. Zdaje się, że będę dozgonnie wdzięczna Annie za decyzję kupienia tego domu. 
Maria Dąbrowska „Dzienniki 1951-1957"

Data dodania:

Ogólne zebranie mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów Granica

serdecznie zaprasza na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

19 października 2010 (wtorek), godz.18.00 *
Szkoła Podstawowa w Komorowie

1.Sprawozdanie z prac Zarządu od września 2009 roku
2.Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet Zarządu Osiedla Komorów Granica na 2011 rok.
3.Wolne wnioski

Przewodniczący Zarządu
Michał Jeżewski

*Drugi termin 18.30

Data dodania:

KOMUNIKAT: Inwentaryzacja AZBESTU w dniach 24.08.-30.09.2010

Urząd Gminy Michałowice informuje iż w dniach 24.08 – 30.09.2010 na terenie gminy Michałowice firma WGS84 Polska Sp. z o. o. na zlecenie gminy będzie wykonywała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym pracownicy firmy z upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy będą mieli prawo do:
- wstępu na teren posesji, której dotyczy umowa;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

Data dodania:

Drzewa umierają stojąc w Komorowie

Autor: tekst i zdjęcia Zbigniew Kowalewicz – członek Zarządu Osiedla Komorów Granica

Przed dwoma laty ś.p. Wójt Gminy Michałowice Pan Roman Lawrence zlecił specjalistycznej firmie konserwację drzew - starych lip w zabytkowej aleji M.Dąbrowskiej w Komorowie. Natychmiast znalazło się grono najmądrzejszych specjalistów dendrologów i pod wodzą naszej aktywnej radnej p.Aurelii Zalewskiej orzekło, że prace są prowadzone bardzo źle a wręcz sprawa jest kryminalna i złożono doniesienie do Policji oraz zażądano przerwania prac.

Data dodania:

Kaliszowy Gaik

28.08.2010 r., godz. 11.00, Komorów Wieś, ul. Turystyczna

Data dodania:

Komunikat: Prośba o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania

W związku z utrzymującymi się od kilku dni wysokimi temperaturami, gmina Michałowice zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody, dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej (ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogródków).

Inspektor ds. sanitarnych
Urszula Zimnicka-Luty

Data dodania:

Kondolencje

Zarząd Osiedla Komorów Granica składa wyrazy współczucia Koledze Krzysztofowi Czarnockiemu z powodu śmierci żony Zofii.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele w Komorowie dnia 7 lipca 2010 o godz. 10.00.

Data dodania:

Strony