Powrót do: Informacje praktyczne

Poradnik śmieciowy

https://www.michalowice.pl/files/685683571/file/LEKARO-Michalowice-Harmonogram-2019-DRUK.pdf

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

FRAKCJA SUCHA:

Wrzucamy:

(wrzucamy opakowania czyste i suche, bez etykiet, bez resztek produktów.

Plastik zgniatamy, a kartony składamy na płasko)

- puste butelki plastikowe, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,

- plastikowe nakrętki i kanistry

- plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, nabiale, koszyczki po owocach),

- torebki i worki papierowe i foliowe,

- kartony po napojach, mleku i produktach mlecznych (tetrapaki),

- papier: gazety, czasopisma, tekturę, książki, kartony,

- puszki po napojach i konserwach (puste),

- tekstylia,

- zabawki,

- odpady drewniane i metalowe,

- garnki

Nie wrzucamy do frakcji suchej:

- mokrych i brudnych folii i papieru (do odpadów pozostałych),

- opakowań po olejach, smarach i płynach chłodniczych (oddajemy do PSZOK),

- opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych (oddajemy do PSZOK),

- tworzyw piankowych i styropianu (do odpadów pozostałych),

- sprzętu RTV i AGD (informacja poniżej),

- papieru termicznego i faksowego,kalek technicznych i tapet (do odpadów pozostałych),

- pieluch jednorazowych, podpasek , artykułów higienicznych itp.(do odpadów pozostałych),

-opakowania po aerozolach np. dezodorantach, lakierach (oddajemy do PSZOK),

-opakowań po farbach, lakierach (oddajemy do PSZOK).

 

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE:

Wrzucamy:

(Opakowania czyste, bez etykiet, nakrętek i pokrywek.

Nie tłuczemy szkła.)

- butelki i słoiki,

- inne opakowania szklane po żywności.

 

Nie wrzucamy do szkła:

- opakowań po lekarstwach, termometrów (oddajemy do PSZOK),

- opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych (oddajemy do PSZOK),

- żarówek i świetlówek (oddajemy do PSZOK),

- ceramiki, porcelany (doniczek, talerzy, misek itp) (do odpadów pozostałych),

- szkła zbrojonego, żaroodpornego, luster, szyb itp (do odpadów pozostałych).

 

ODPADY POZOSTAŁE:

- odpady pozostałe po segregacji,

- resztki jedzenia,

- pieluchy jednorazowe, podpaski i artykuły higieniczne,

- zatłuszczone butelki i pudełka (np po oleju..),

- mokry, brudny papier i folie (np po maśle...),

- żwirek i trociny z kuwety, klatki,

- odchody zwierząt domowych,

- worki od odkurzaczy wraz z zawartością,

- tworzywa piankowe i styropian,

- papier termiczny i faksowy,

- kalkę techniczną i tapety,

- ceramikę i porcelanę,

- lustra, szyby, szkło zbrojone,żaroodporne,

-obuwie.

 

Nie wrzucamy:

- żarówek i świetlówek (oddajemy do PSZOK),

- baterii (specjalne pojemniki w Urzędzie Gminy lub innych obiektach użyteczności publicznej),

- sprzętu RTV i AGD (informacja poniżej),

- leków i opakowań po lekarstwach, termometrów ((oddajemy do PSZOK)

 

PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH) 

przyjmuje bezpłatnie:

- przeterminowane leki,

-chemikalia,

-zużyte baterie i akumulatory,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- płyty i kasety audio video,

- opony,

- meble,

- odpady wielogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- odpady niebezpieczne.

ADRES PSZOK:Reguły ul. Graniczna

wtorek: 7.00 - 13.00

czwartek: 13.00 - 19.00

sobota: 10.00 - 16.00

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

- oddajemy do PSZOK

lub

- odbierany będzie sprzed posesji w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po zgłoszeniu do Urzędu Gminy Michałowice.

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE:

- oddajemy do PSZOK

lub

- odbierane będą sprzed posesji w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po zgłoszeniu do Urzęu iny Michałowice.

 

POPIÓŁ:

- odbierany będzie z pojemników sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Michałowice w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

 

WORKI Z TRAWĄ, LIŚĆMI I DROBNYMI GAŁĘZIAMI:

odbierane będą sprzed posesji dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia.