407

Poradnik Śmieciowy

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

FRAKCJA SUCHA:

Wrzucamy:

(wrzucamy opakowania czyste i suche, bez etykiet, bez resztek produktów.

Plastik zgniatamy, a kartony składamy na płasko)

 • puste butelki plastikowe, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,
 • plastikowe nakrętki i kanistry
 • plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, nabiale, koszyczki po owocach),
 • torebki i worki papierowe i foliowe,
 • kartony po napojach, mleku i produktach mlecznych (tetrapaki),
 • papier: gazety, czasopisma, tekturę, książki, kartony,
 • puszki po napojach i konserwach (puste),
 • tekstylia,
 • zabawki,
 • odpady drewniane i metalowe,
 • garnki

Nie wrzucamy do frakcji suchej:

 • mokrych i brudnych folii i papieru (do odpadów pozostałych),
 • opakowań po olejach, smarach i płynach chłodniczych (oddajemy do PSZOK),
 • opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych (oddajemy do PSZOK),
 • tworzyw piankowych i styropianu (do odpadów pozostałych),
 • sprzętu RTV i AGD (informacja poniżej),
 • papieru termicznego i faksowego, kalek technicznych i tapet (do odpadów pozostałych),
 • pieluch jednorazowych, podpasek , artykułów higienicznych itp.(do odpadów pozostałych),
 • opakowania po aerozolach np. dezodorantach, lakierach (oddajemy do PSZOK),
 • opakowań po farbach, lakierach (oddajemy do PSZOK).

 

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE:

Wrzucamy:

(Opakowania czyste, bez etykiet, nakrętek i pokrywek.

Nie tłuczemy szkła.)

 • butelki i słoiki,
 • inne opakowania szklane po żywności.

Nie wrzucamy do szkła:

 • opakowań po lekarstwach, termometrów (oddajemy do PSZOK),
 • opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych (oddajemy do PSZOK),
 • żarówek i świetlówek (oddajemy do PSZOK),
 • ceramiki, porcelany (doniczek, talerzy, misek itp) (do odpadów pozostałych),
 • szkła zbrojonego, żaroodpornego, luster, szyb itp (do odpadów pozostałych).

 

ODPADY POZOSTAŁE:

odpady pozostałe po segregacji,

 • resztki jedzenia,
 • pieluchy jednorazowe, podpaski i artykuły higieniczne,
 • zatłuszczone butelki i pudełka (np po oleju..),
 • mokry, brudny papier i folie (np po maśle...),
 • żwirek i trociny z kuwety, klatki,
 • odchody zwierząt domowych,
 • worki od odkurzaczy wraz z zawartością,
 • tworzywa piankowe i styropian,
 • papier termiczny i faksowy,
 • kalkę techniczną i tapety,
 • ceramikę i porcelanę,
 • lustra, szyby, szkło zbrojone, żaroodporne,
 • obuwie.

Nie wrzucamy:

 • żarówek i świetlówek (oddajemy do PSZOK),
 • baterii (specjalne pojemniki w Urzędzie Gminy lub innych obiektach użyteczności publicznej),
 • sprzętu RTV i AGD (informacja poniżej),
 • leków i opakowań po lekarstwach, termometrów ((oddajemy do PSZOK)

 

PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

przyjmuje bezpłatnie:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • płyty i kasety audio video,
 • opony,
 • meble,
 • odpady wielogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne.

ADRES PSZOK:Reguły ul. Graniczna

wtorek: 7.00 - 13.00

czwartek: 13.00 - 19.00

sobota: 10.00 - 16.00

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

 • oddajemy do PSZOK

lub

 • odbierany będzie sprzed posesji w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po zgłoszeniu do Urzędu Gminy Michałowice.

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE:

 • oddajemy do PSZOK

lub

 • odbierane będą sprzed posesji w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po zgłoszeniu do Urzęu iny Michałowice.

 


 

POPIÓŁ:

 • odbierany będzie z pojemników sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Michałowice w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

WORKI Z TRAWĄ, LIŚĆMI I DROBNYMI GAŁĘZIAMI:

 • odbierane będą sprzed posesji dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia.